Uddevalla

Torsten Torstensson

Ordförande, Ledamot 070-3221288

Stig Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0705357501

Bertil Sköld

Sekreterare, Ledamot 0702825666

Göran Åhrén

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 072-5451001

Ingrid Karlsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0768406398

Anders Grytfors

Ledamot 0705568130

Karin Cederberg

Ledamot 0707298954

Lars-Georg Hedlund

Jakt- och viltansvarig 0705726052

Valberedning

Lars Hellberg

Valberedning, ledamot 0707231340