Karlsborgsbygden

Sofia Kämpe

Ordförande, Ledamot 073-3107869

Elisabeth Svane

Sekreterare, Ledamot 070-693 10 56

Karin Wallin

Kassör, Ledamot 073-9167789

Ingvar Settergren

Jakt- och viltansvarig 070-5354136

Per-Gunnar Palm

Flyghavreansvarig 070-5754831

Valberedning

Anders Pettersson

Valberedning, sammankall. 070-6359100

Mattias Bergh

Valberedning, ledamot 070-5913669