Fristadsorten

Marika Johansson

Ordförande, Ledamot 070-5265515

Magnus Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 073-0254474

Torbjörn Rydfalk

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708623719

Daniel Bergvall

Ledamot, Medlemsansvarig 0708-278866

Mikael Benjaminsson

Ledamot 072-2337111

Björn Augustsson

Ledamot

Michael Johansson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Lars Johansson

Valberedning, sammankall. 070-4966606

Charlotta Liedberg

Valberedning, ledamot 070-5877353