Bredared-Sandhult

Bengt Larsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-868891

Göran Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6296030

Ulla Åmand

Sekreterare, Ledamot 070-2314292

Johan Pyykkö

Kassör, Ledamot 070-5866398

Niklas Krantz

Ledamot, Medlemsansvarig

Valberedning

Bertil Källsmyr

Valberedning, sammankall.

Bengt Johansson

Valberedning, ledamot 0738-048846