Hjobygdens

Karl-Gerhard Sondell

Ordförande, Ledamot 073-5455810

Patrik Fagerberg

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-8013792

Pierre Karlsson

Sekreterare, Ledamot 073-8215488

Torgny Andersson

Kassör, Ledamot 070-7871496

Berit Henriksson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-3989581

Simon Andersson

Ledamot

Valberedning

Johan Persson

Valberedning, sammankall. 070-8552199

Hans Grenabo

Valberedning, ledamot 070-6084611

Carl-Gustaf Indebetou

Valberedning, ledamot 0706-256275