Alingsåsnejden

Andreas Johnsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-6495660

Erik Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0761038570

Lennart Zackrisson

Sekreterare, Ledamot 0793-007268

Ulrica Larsson

Kassör, Ledamot

Hans Kvarnström

Ledamot

Andreas Eriksson

Ledamot 0708351380

Roland Andersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-623542

Anders Svensson

Ledamot

Valberedning

Stig Svensson

Valberedning, sammankall. 0763283835

Sven Samuelsson

Valberedning, ledamot