Lerum

Lars Petersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-7593487

Kent Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-7603840

Katarina Farinder

Sekreterare, Ledamot 070-2613571

Håkan Åhman

Kassör, Ledamot 070-8470257

Christer Haglin

Ledamot 070-6395489

Per Petersson

Ledamot 073-9425599

Sven Stansvik

Flyghavreansvarig 073-3148766

Valberedning

Brita Petersson

Valberedning, sammankall.

Mats Larsson

Valberedning, ledamot 0708-433366