Värsås

Stefan Gustafsson

Ordförande, Ledamot 0736-453478

Gunnar Hedén

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5895421

Stig Larsson

Sekreterare, Ledamot 070-6930697

Leif Djurberg

Kassör, Ledamot 070-6084188

Tommy Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5920122

Per-Olof Källner

Jakt- och viltansvarig 070-8993357

Magnus Jonsson

Flyghavreansvarig 0500-420043

Valberedning

Magnus Jansson

Valberedning, sammankall. 070-3061944

Johan Larsson

Valberedning, ledamot 0709-626265

Per-Olof Källner

Valberedning, ledamot 070-8993357