Munkedal-Svarteborg

Martin Olofsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3932042

Andreas Bohlin

Vice ordförande, Ledamot 070-4984066

Marie Olofsson

Sekreterare, Ledamot 070-0903009

Svante Davidsson

Kassör, Ledamot 070-4820378

Stefan Johansson

Jakt- och viltansvarig 0705-223187

Valberedning

Fredrik Andersson

Valberedning, sammankall. 070-4564499