Åmål

Lars-Olof Ottosson

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-2229064

Gustav Bäckström

Vice ordförande, Ledamot 070-2170185

Cina Bäckström

Sekreterare, Ledamot 073-1841015

Lennart Olsson

Kassör, Ledamot

Ingemar Danielsson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-6723238

Johan Larsson

Ledamot 070-5509618

Anders Bäckström

Ledamot 073-1824223

Jill Emanuelsson

Ledamot 070-7922447

Andreas Johansson

Ledamot 070-9967563

Sten-Olof Andersson

Jakt- och viltansvarig

Conny Andersson

Flyghavreansvarig 070-3660925

Valberedning

Ulrika Bäckström

Valberedning, sammankall. 073-1824222

Karl-Göran Johansson

Valberedning, ledamot 0703-269704