Lundsbrunnsorten

Håkan Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0709-394744

Tomas Anderson

Vice ordförande, Ledamot 070-6717468

Tomas Hedström

Sekreterare, Ledamot 0705-554174

Ulrik Liljeberg

Kassör, Ledamot 070-8884983

Håkan Johansson

Ledamot 0511-57092

Jan Johansson

Jakt- och viltansvarig

Christer Berghem

Flyghavreansvarig 070-7102116

Valberedning

Susanne Hedström

Valberedning, sammankall.

Christer Berghem

Valberedning, ledamot 070-7102116

Jonas Persson

Valberedning, ledamot 0511-54233