Söne-Örslösa

Arne Bertilsson

Ordförande, Ledamot 070-5404627

Lars Eliasson

Vice ordförande, Ledamot 070-5107533

Stefan Isaksson

Sekreterare, Ledamot 070-8320657

Carl-Magnus Ivarsson

Kassör, Ledamot 073-3224252

Erik Bertilsson

Ledamot

Ann-Charlott Jansson

Ledamot

Anders Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6273493

Dan Jansson

Jakt- och viltansvarig 070-6012465

Valberedning

Roger Berg

Valberedning, sammankall.

Jarl Nordberg

Valberedning, ledamot

Kjell Ahlén

Valberedning, ledamot 070-9995053