Tidaholm

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot 070-5783572

Jens Björck

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-9877199

Tage Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3470673

Jan Andersson

Kassör, Ledamot 0707-521191

Siv Johansson

Ledamot 070-9588935

Per-Olof Wind

Skogsansvarig 0705-421638

Mikael Lundgren

Jakt- och viltansvarig 070-5308177

Ulf Carlsson

Flyghavreansvarig 070-7994922

Rune Lindström

Flyghavreansvarig 070-5338163

Inge Johansson

Flyghavreansvarig 070-939 22 83

Rasmus Johansson

Flyghavreansvarig 070-8330831

Valberedning

Tobias Carlsson

Valberedning, sammankall. 073-6319928

Inge Johansson

Valberedning, ledamot 070-939 22 83

Sonny Jansson

Valberedning, ledamot 070-5246557