Stenstorpsorten

Lars-Olof Josefsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705-498007

Patrik Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-2892356

Kristina Steen

Sekreterare, Ledamot 0704-330289

Kenneth Jakobsson

Kassör, Ledamot 070-9827115

Clara Wilhsson

Ledamot 073-5446227

Rickard Hjortmar

Ledamot

Anton Vilsson

Jakt- och viltansvarig 070-2743503

Roland Lind

Flyghavreansvarig 070-5131378

Börje Johansson

Flyghavreansvarig 070-5418667

Andreas Fahlgren

Flyghavreansvarig 073-1597980

Fredrik Willman

Flyghavreansvarig 0730-553979

Göran Walander

Flyghavreansvarig 070-5451172

Valberedning

Carl-Johan Steen

Valberedning, sammankall. 070-2775474

Gustaf Johansson

Valberedning, ledamot 076-1055435

Marcus Almberg

Valberedning, ledamot 070-3004117