Östra Redväg

Sören Johansson

Ordförande, Ledamot 070-5217027

Helén Linde

Vice ordförande, Ledamot 0709-504645

Hasse Lindgren

Sekreterare, Ledamot 070-5918801

Niklas Vegborn

Kassör, Ledamot 070-6360686

Charlotta Nilsson

Ledamot 073-8444094

Per-Erik Johansson

Ledamot 070-5149289

Charlotta Hakeberg

Ledamot

Roland Andersson

Medlemsansvarig 070-6296715

Magnus Jacobson

Jakt- och viltansvarig 0705-721266

Valberedning

Lars Themar

Valberedning, sammankall. 076-1388029

Per-Ola Lyreborg

Valberedning, ledamot 070-5843115

Jens Böhn

Valberedning, ledamot 070-5316155