Kinnaorten

Magnus Nilsson

Ordförande, Ledamot 0706-879993

Lennart Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6936287

Gun Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-2227649

Birgitta Eliason

Kassör, Ledamot

Tom Solberg

Ledamot 070-5513351

Hans Persengård

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-381686

Britt Axelsson

Ledamot, Medlemsansvarig

Valberedning

Sven Nilsson

Valberedning, sammankall. 0705-121538

Stellan Helgesson

Valberedning, ledamot

Lars-Gunnar Roos

Valberedning, ledamot 070-5403204