Ungdomen Väst

Oskar Reineling

Ordförande, Ledamot 0706933029

Alma Håkansson

Vice ordförande, Ledamot 072-2168398

Mathilda Ólafsdóttir

Sekreterare, Ledamot 072-2271697

Valberedning

Emil Hjalmarsson

Valberedning, sammankall. 073-9691103

Magnus Karlsson

Valberedning, ledamot 0701418039

Lars Svensson

Valberedning, ledamot 0700389219

Patrik Larsson

Valberedning, ledamot 0709399172