Här hittar ni aktuella dispenser, UPMA och ömsesidigt erkännande som LRF sökt och fått beslut om. Vi lägger kontinuerligt upp aktuell information och nya beslut.