LRF Växtodlings handlingsplan

I juni 2018 antog branschen LRF Växtodling en handlingsplan. Ökad lönsamhet, bättre samarbeten inom det gröna näringslivet och ökad satsning på innovation och digitalisering är några av huvudpunkterna i handlingsplanen.

Målsättningen är att det reala produktionsvärdet ska växa med tre procent per år i primärledet. Nyckeln till framgång är ökat samarbete inom det gröna näringslivet, med livsmedelsindustrin och i förlängningen även utanför den innersta cirkeln.

Handlingsplanen i korthet

Målet för handlingsplanen i 5 punkter
1. Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. 
2. Politiska beslut ska innebära ökad konkurrenskraft eller färre regler.
3. Fler konsumenter ska välja produkter från svensk växtodling.
4. Allmänheten ska se nyttan av svensk växtodling.
5. Resurser till forskning och innovation (FoI) ska öka i syfte att öka värdet på svenska växtodlingsprodukter.

Dessa 5 områden prioriteras
1. Hållbar intensifiering av svensk växtodling (fokus på insatsvaror, växtförädling och kvalité, digitalisering).
2. Mer marknadsfokus – Prove & Improve (export, ursprungsmärkning, offentlig upphandling mm).
3. Ökad attraktionskraft för växtodlingsbranschen. (Jobba Grönt).
4. Bättre samverkan (myndigheter, andra branscher, 
industri och livsmedelskedjan, inom LRF).
5. Mer innovativ livsmedelskedja.

Här kan du se hela handlingsplanen i ppt-format.