Nytt tillsynsprojekt om integrerat växtskydd, IPM

Under våren 2022 genomfördes ett särskilt tillsynsprojekt kring IPM – Integrerat växtskydd. Det var kommunerna som gjorde kontrollerna och de besökte lantbruk och grönsaksodlingar. Kontrollerna gjordes mellan 1 mars och 30 september.

Jordbruksverket har ansvar för projektet. Tanken är att likrikta kontrollerna i landet för att kommunerna ska agera så lika som möjligt. Kommunerna bestämmer dock själva om de vill delta i det här projektet och vilka lantbruk de vill besöka.

Ett liknande projekt om IPM gjordes 2015 och årets satsning är delvis en uppföljning av det. Många länsstyrelser kommer också att hålla särskilda IPM-dagar för kommunernas inspektörer.

Checklista och lathund finns

Omfattande vägledningsmaterial har tagits fram till kommunerna inför kontrollen och LRF är en av flera aktörer som har lämnat synpunkter på en ny checklista som kommer att användas vid kontrollen och en lathund som förklarar olika begrepp för kommunerna.

– LRF anser generellt att materialet är bra – det har en tydlig systematik och enkelt formulerat. Det bör var till god hjälp för kommunerna, säger LRFs växtskyddsexpert Agneta Sundgren.
I checklistan finns det många frågor och flera alternativ till svar. Tanken är att kommunen ska ställa samtliga frågor.

Beställaren som får besök

– Det är förstås bra att ha tittat på checklistan innan man får besök. Det finns många olika sätt att beskriva att man tillämpar IPM – det är inget krav att man ska genomföra allt det som räknas upp. det kan vara andra saker än de som finns i checklistan som är rätt och det skiljer mellan olika företag vilken åtgärd som är mest lämplig, säger Agneta Sundgren och fortsätter:

– Men i korthet behöver man kunna säga något om vad man gör för att förebygga växtskyddsproblem, att man bevakar odlingen och vilka växtskyddsproblem som kan uppstå samt att man behovsanpassar sin bekämpning och följer upp resultatet. Det är den som brukar marken som kommer att få besök, inte den som sprutar på entreprenad hos andra. Så även den som beställer all bekämpning behöver kunna ange hur man jobbar med växtskydd. Man måste till exempel kunna motivera hur man kom fram till att det behöver bekämpas innan bekämpning beställs. Har man tagit hjälp med de besluten behöver man förklara det.

Bra att vara förberedd

– IPM är svårt att kontrollera och det framgår också av instruktionen till kommunen. Det är i allas intresse att all bekämpning är behovsanpassad och principerna för IPM är egentligen vad som kan betecknas som sunt förnuft. För den som har ett genomtänkt växtskyddsarbete bör det därför inte vara några problem att få den här kontrollen. Men det är alltid bra att vara förberedd, säger Agneta Sundgren.