En miljon kronor i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Genomsnittet för hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb. Det gröna näringslivet har alltså potential att ge så många nya jobb att det märkbart skulle kunna påverka arbetslösheten i Sverige.

Det visar rapporten Det gröna näringslivet och dess betydelse för ett hållbart samhälle. I rapporten vill LRF förmedla ett större perspektiv och visa de möjligheter som finns inom det gröna näringslivet.

Hållbarhetens tre delar

Utöver grundläggande ekonomisk fakta kring det gröna näringslivet lyfter rapporten fram hållbarhetens tre dimensioner, som alla är lika viktiga för LRF: 

  • ekonomisk hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet
  • social hållbarhet

Ett livskraftigt företagande är nyckeln till utvecklingen av ett hållbart och sammanhållet Sverige. En förutsättning för utveckling är att det är attraktivt att leva och driva företag på landsbygden. 

Det gröna näringslivet ger ett mer sammanhållet Sverige. Tillsammans bidrar näringen med allt ifrån Sveriges krisberedskap, infrastruktur och social gemenskap i hela landet. Detta i kombination med de arbetstillfällen och skatteintäkter som det gröna näringslivet genererar, ger förutsättningar för en levande landsbygd och utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. 

Det gröna näringslivet och naturkapitalet

LRFs medlemmar driver tillsammans 70 000 företag och det gröna näringslivet står för nästan 4 procent av Sveriges BNP. Gemensamt för företagen är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det är dessa företag som kan erbjuda samhället resurser för en hållbar utveckling.

I Sverige finns en stor samling företag som vi inom LRF kallar för det gröna näringslivet. Basen är en uppsjö av småföretagare, var och en med egna erfarenheter, kunskaper, mål och idéer. Dessa företagare förvaltar varsin liten bit av jorden och skogen – det svenska naturkapitalet. Ett kapital som till skillnad från många andra, rätt förvaltat, kan användas om och om igen utan att förbrukas.