Det gröna näringslivets betydelse för samhället

Det gröna näringslivet = Jobb och tillväxt

Det gröna näringslivet = Den hållbara utvecklingen

Det gröna näringslivet = Den levande landsbygden

Det gröna näringslivet = Den hållbara skogen

Det gröna näringslivet = Den hållbara maten