RLF, som var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer, bildades 1929.
Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917.
Det var en intresseorganisation för de bondeägda kooperativa föreningarna.

Vill du veta mer?
Besök sajten om vår historia på www.lrfhistoria.se eller titta på filmen om LRF 100 år som visas här nedan.