Från byalag till LRF del 3/3

Filmer

Här kan du se LRFs historia dokumenterad på film, från grundandet av RLF 1929 via Bondetåget 1985 till flytten till nya huvudkontoret i Stadshagen 2007. Merparten av filmerna är producerade av LRFs eget filmbolag SoL-film tillsammans med Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm.

Filmbolaget SoL-film upphörde att vara i LRFs ägo i slutet av 1980-talet. Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm har sedan 1937 deltagit i produktion av informations- och utbildningsfilmer för jordbrukssektorn och är fortfarande aktiva. Föreningens medlemmar består av skolor, föreningar och andra organisationer med koppling till skog och lantbruk.

Filmer ur arkivet

Sjuka svin och friska grisar (1948, SoL-film)

Mjölkkornas utfodring (Ca 1949 SoL-film)

Gammal faktaspäckad undervisningsfilm från LRF om hur man får kor att producera mer med rätt utfodring.

Sveriges Gröna Tröja (1951, SoL-film)

Med kunskap och redskap (1946, SoL-film)

Mot ogräs för ökad skörd (1952)

Gammal utbildningsfilm från LRF om hur man på den tiden tänkte kring ogräsutrotning inom lantbruket. En del av metoderna visade sig vara mycket tveksamma och idag har man ett betydligt mer miljövänligt förhållningssätt. Missa inte slutklämmen.

Skogen – Sveriges gröna guld (1970-tal)

Bonden vaknar (1930-tal, stumfilm) del 1/2

Bonden vaknar (1930-tal, stumfilm) del 2/2

Mot gemensamt mål (1948) del 1/2

Mot gemensamt mål (1948) del 2/2

Brytningstider (1949) del 1/3

Spelfilm om de turbulenta åren i slutet av 1920-talet som ledde till grundandet av RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk).

Brytningstider (1949) del 2/3

Spelfilm om de turbulenta åren i slutet av 1920-talet som ledde till grundandet av RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk).

Brytningstider (1949) del 3/3

Med samlad kraft (1957) del 1/2

En film om jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, inspelad på uppdrag av Sveriges Lantbruksförbund.

Med samlad kraft (1957) del 2/2

En film om jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, inspelad på uppdrag av Sveriges Lantbruksförbund.

Från Bondtolvan till Böndernas hus (1961)

Ett reportage av SoL-film.

Farväl Olyckskorp (1962) del 1/2

Farväl Olyckskorp (1962) del 2/2

Inspelad för Jordbrukets Skyddspropaganda. Producerad av SoL-film.

Från byalag till LRF (1979) del 1/3

En film om bondesamverkan. Producerad av Sol-film.

Från byalag till LRF (1979) del 2/3

En film om bondesamverkan. Producerad av Sol-film.

Från byalag till LRF (1979) del 3/3

En film om bondesamverkan. Producerad av Sol-film.

Tre bönder (1980-tal) del 1/2

Tre bönder (1980-tal) del 2/2

En informationsfilm om 1980-talets svenska jordbruk.

Livet på landet (1980-tal) del 1/2

Livet på landet (1980-tal) del 2/2

Bondetåget (1985) del 1/3

Dokumentation av det s.k. "Bondetåget", demonstrationen i centrala Stockholm den 23 maj 1985. Inspelad av SoL-film för Lantbrukarnas Riksförbund.

Bondetåget (1985) del 2/3

Dokumentation av det s.k. "Bondetåget", demonstrationen i centrala Stockholm den 23 maj 1985. Inspelad av SoL-film för Lantbrukarnas Riksförbund.

Bondetåget (1985) del 3/3

Vägvalet (1989) del 1/2

En dokumentation av LRFs extrainkallade riksstämma den 30 september 1989. När LRF-ombuden samlades i Norra Latin var det för att fatta beslut om ett ja eller nej till en avreglering av jordbruket.

Vägvalet (1989) del 2/2

LRF i nya tider (1991)

Det handlar om överlevnad (1991)

En video om det svenska lantbruket före avregleringen.

LRF mot öppna landskap (2007)

Producerad av EG film. Regissör: Elisabet Gustafsson

Filmer från artiklar på denna webbsida 

1917 – SAL bildas

Utsnitt ur filmen "Från Byalag till LRF" (1979).

1928 – Upptakten till bildandet av RLF

1929 - RLF bildas

Utsnitt ur filmen "Brytningstider" (1949). Regissör: Gunnar Höglund

Ludvig "Lubbe" Nordström: Bonde-Nöden

Utsnitt ur filmen "Från Byalag till LRF" (1979).

1931 – Depressionen sätter in

Utsnitt ur filmen "Brytningstider" (1949). Innehåller arkivklipp från 1931.

1932 – Insamling för Norrlands jordbrukare

Utsnitt ur filmen "Brytningstider" (1949). Innehåller arkivklipp från 1932.

1946 – Rikslantbruksmötet på Solvalla

Utsnitt ur filmen "Från Byalag till LRF" (1979).

Efterkrigstidens industriella integration

Utsnitt ur filmen "Från Byalag till LRF" (1979).

Jordbrukets omställning – ödegårdar och urbanisering

Utsnitt ur filmen "Från Byalag till LRF" (1979).

Den gröna näringens villkor

Utsnitt ur filmen "Tre bönder".

Jordbruk: teknik och människor

Utsnitt ur filmen "Tre Bönder".