Det har den såklart. Nu kommer ett ypperligt tillfälle för er avdelning att berätta er historia för många. Få eller inget land har en så stark och bred lantbruksorganisation som Sverige och vi är stolta över både vårt ursprung och det vi är idag.

Så här går det till att lämna in text:

1. Besvara följande frågor så att man lätt kan jämföra information från olika lokalavdelningar.

  • Vilken region tillhör er lokalavdelning?
  • När startades er avdelning? Vad hette den då? Vad heter den nu?
  • Ange eventuella årtal för sammanslagningar med andra avdelningar! Varför slogs ni samman?
  • Ungefär hur många medlemmar hade ni när ni startade? Hur många har ni nu?
  • Ange ordförandens namn genom åren och vilka år de suttit som ordförande!
  • Vilka frågor har varit avgörande historiskt sett för er avdelning? Berätta gärna om er historia och om minnesvärda händelser och aktiviteter. Be någon av era äldre medlemmar berätta minnet om sitt första lokalavdelningsmöte t ex.

2.   Mejla text till anna.lundell@lrf.se

3.   Har ni redan färdigskrivet historiskt material om er lokalavdelning? Mejla ovanstående adress. Om det inte är i digitalt format går det bra att scanna och mejla. Endast material via mejl kan tas emot.