1974 bildas LTs förlag AB av förlagsavdelningen. Förlaget säljs till Liber 1989.

1975 startas Lantbrukets Avbytartjänst och Skogs- och Lantbrukshälsan. 1999 avvecklas avbytarbolaget sedan den statliga medfinansieringen helt upphört. Lantbrukshälsan övertas av LRF Konsult 1997 men säljs senare till det börsnoterade Feelgood.

1979 bildas Lantbrukarnas Struktur AB tillsammans med de större branscherna. Där samlas ett antal udda innehav som Älgarås sågverk, Vänerenergi, LRF skogsförvaltning, BioInvent, Svanova Biotech, Bergå Ullspinneri med flera engagemang. Strukturbolaget avvecklas 1990.

1981 bildas LRF Samköp AB av inköpscentralen/LRF Samköp .

1982 bildas Swedish Farmers Service AB för internationell konsultverksamhet. Bolaget säljs 1987 till de anställda.

1984 bildas Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB sedan det blivit möjligt att slussa allemanssparande till de ekonomiska föreningarna i form av förlagslån.

1990 bildas LRF Holding. I Holdingbolaget samlas de bolagiserade avdelningarna, LRF Konsult AB (f.d. Driftsbyrån), LRF Juridiska Byrån AB, LRF Skattebyrån, Lantbrukets Utredningsinstitut (LUI) och LRF Media (f.d. Tidningsavdelningen).

Till holdingbolaget förs också Lantbrukets Avbytartjänst, Skogs- och Lantbrukshälsan AB, LRF Samköp AB, Sånga Säby Kurs & Konferens AB, LRF Skog AB, LRF Turism AB, Agro Management AB och Svensk Markservice AB.

1991 bildas LRF Turism AB. Bolaget avvecklas 1993.

1991 bildas LRF Re AG i Schweiz som återförsäkringsbolag för lantbrukarnas trygghetsförsäkringar och LRF Finans AB som sedermera blir LRF Leasing AB. Leasingbolaget säljs 2005 till Swedbank.

1991 bildas ett belgiskt dotterbolag för brysselkontorets verksamhet, SA Economique des Agriculteurs Suedois. Bolaget avvecklas 1998.

1992 bildas försäkringsbolaget LTF som 1999 blir LRF Försäkring, Skade- och Livförsäkringsbolag.

1995 övertar LRF ägandet av Jordbrukets provkök som byter namn till Skapa Matglädje AB. Bolaget avvecklas 1999.

1996 bildas SwedeAgri AB för internationell konsultverksamhet och för den internationella verksamheten skapas flera bolag: SwedeAgri Invest, SwedeAgri Finance, Finansplats Europa och SwedeAgri Treasury Consulting AB. Dessa bolag avvecklas eller säljs under 2000-talet.

1996 bildas Agrokraft AB för att upphandla el efter avregleringen. 1999 säljs bolaget till ett norskt elhandelsföretag, BKK Kraftsalg AS.

1996 bildas Miljöledarna Ciconia AB för att sälja miljöledningssystem. Bolaget säljs till de anställda 2000.

2000 startas Greenbiz AB för att tillhandahålla näthandelstjänster. Bolaget avvecklas 2001.

2001 köper LRF konceptet Svenskt Sigill från Lantmännen och bolaget Sigill Kvalitetssystem AB bildas.

2003 bildas Upplev Landet i Sverige AB i ett nytt försök att sälja konsulttjänster inom turism till lantbrukarna. Bolaget avvecklas 2004.

2006 återstår sju affärsdrivande bolag i LEAB. LRF Konsult, LRF Media, LRF Samköp, Sigill Kvalitetssystem, Sånga Säby Kurs & Konferens, Svensk Markservice samt LRF Försäkring Liv- respektive Skadeförsäkringsaktiebolag.

2007 säljs LRF Försäkrings personförsäkringsaffär till Länsförsäkringar och ett samarbetsavtal träffas.

2009 säljs Svensk Markservice AB till Inter IKEA Investments.

2011 bildas det helägda dotterbolaget Macklean Strategiutveckling AB.

Författare: Jan de Woul