Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som lämnas med anledning av ditt medlemskap i LRF.

Inhämtande av uppgifter

LRF hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din verksamhet med anknytning till LRF, som brukad åkerareal och skog, omsättning från näringsverksamhet inom de gröna näringarna och planerat generationsskifte. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid via andra register som SPAR och Fastighetsdataregistret.

LRF behöver personuppgifterna för att administrera medlemskapet och för att kunna ge dig tillgång till information och tjänster som erbjuds medlemmar i LRF. Uppgifterna används också för att ta fram statistik som används i LRFs verksamhet.

Utlämnande av uppgifter

LRF lämnar ut medlemsuppgifter inklusive person- och kontaktuppgifter samt uppgifter om näringsverksamheter, areal och planerade generationsskiften till dotterbolag inom LRF-koncernen, framförallt LRF Konsult, LRF Samköp och LRF Media, för att de ska kunna erbjuda dig sina tjänster. Uppgifter om medlemskap i LRF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartner för att de ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i LRF enligt avtal, som till exempel erbjudande om försäkringsskydd.

Tacka nej

Du kan som medlem i LRF anmäla till LRFs medlemsservice att du inte vill att dina uppgifter behandlas av LRF för direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbetspartner. Du kan också anmäla till LRFs medlemsservice om du inte vill ta emot marknadsföring per e-post. Du kan förstås också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta LRFs medlemsservice.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen och kan skickas till LRFs medlemsservice.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta LRFs medlemsservice.

Kontaktuppgifter till LRFs medlemsservice:

Adress:
LRF Medlemsservice
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad

Telefon: 020-44 44 33
Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-16.00
Dag före röd dag kl 08.00-12.00

Fax: 054-15 19 28
E-post: medlemsservice@lrf.se

Vänligen notera att bolagen inom LRF-koncernen utöver vad som anges i denna information självständigt kommer att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet. Vidare kan LRF i olika sammanhang inhämta samtycke eller lämna information om viss särskild behandling av personuppgifter om dig.