Bygruppen i skiljer sig från andra aktörer genom att garantera svenska produkter i samtliga måltidsupplevelser.

By: är ett restaurangkoncept som är helt och hållet baserat på svenska råvaror, vilket märks när man kommer in i restauranger och kaféer.
Ett nära samarbete med många av Sveriges bönder präglar menyerna som varierar efter säsong.

Varumärkena inom By: ägs av Bygruppen AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till LRF. By: ska medverka till att volymen av svenskproducerade råvaror ökar, samtidigt som en större andel av produkterna säljs med ett mervärde.

Konkret innebär det att huvuddelen av den mat som serveras och säljs är svensk. Restauranger och kaféer är specialiserade på produkter från Sveriges bönder.

By: driver två enheter i Stockholm, By: fiket i Stadshagen och LRFs restaurang Treklövern på Franzéngatan 6 i Stadshagen.

By: äger i sin tur även dotterbolaget Sånga-Säby Hotell & Konferens. 
Läs mer om Sånga-Säby här.