Det operativa arbetet med att ta fram och erbjuda bra och prisvärda försäkringsförmåner till medlemmarna sker främst inom LRF. 

LRF Försäkrings roll är att vara försäkringsgivare för de försäkringar som LRF tar fram, hantera avvecklingen av trygghetsförsäkringarna TFA och AGS samt förvalta försäkringskapitalet. 2013 levererade LRF Försäkring 367 miljoner kronor till framtida medlemsnytta.

LRF Försäkring står under Finansinspektionens översyn. Det innebär att vi noga följer de lagar och regler som gäller för försäkringsbranschen. 

Här kan du läsa om LRFs försäkringsförmåner 

Om vi inte kommer överens


Om du är privatperson/konsument
Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster kan du vända dig till oss. Vi är naturligvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Skriv till klagomålsansvarig/kundombudsman Nils-Olof Ekholm  via e-post: nils-olof.ekholm@lrf.se eller vanlig post: LRF, Att. Nils-Olof Ekholm, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm för att få ditt ärende prövat.  Om du är missnöjd med ett beslut eller hantering av ett ärende som tillhandahålls av någon av våra samarbetspartners ska du istället ta kontakt med det aktuella försäkringsbolaget.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, www.arn.se, eller 08-508 860 00. Prövningen i nämnden är kostnadsfri för dig. Du kan även vända dig till domstol för att får ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.

Konsumenternas försäkringsbyrå lämnar allmänna upplysningar i frågor som rör försäkring, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. Även den kommunala konsumentvägledningen kan ge råd och information om försäkringar.

Om du är företagare/näringsidkare
Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster kan du vända dig till oss. Vi är naturligvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Skriv till klagomålsansvarig/kundombudsman Nils-Olof Ekholm  via e-post: nils-olof.ekholm@lrf.se eller vanlig post: LRF, Att. Nils-Olof Ekholm, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm för att få ditt ärende prövat. 

Om du är missnöjd med ett beslut eller hantering av ett ärende som tillhandahålls av någon av våra samarbetspartners ska du istället ta kontakt med det aktuella försäkringsbolaget.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till domstol för att får ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din företags-/lantbruksförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.