Kontakta LRF Försäkring

LRF Försäkring

Kundklagomålsansvarig på LRF Försäkring är Nils-Olof Ekholm,
08-787 50 00.

Besöksadress
LRF Försäkring, Franzéngatan 6,
105 33 Stockholm

Fakturadress
LRF Försäkring, Skadeförsäkringsaktiebolag, FE315,
838 73 Frösön

Organisationsnummer
516401-8383