Mot denna bakgrund startade LRF 2011 dotterbolaget Macklean Strategiutveckling, med visionen att öka konkurrenskraften i dessa branscher.

Macklean är det enda managementkonsultbolaget som specifikt riktar sig mot livsmedels- och bioenergibranscherna. Bolaget ger strategisk rådgivning till livsmedelsförädlare, dagligvaruhandel och energiföretag samt till myndigheter, intresseorganisationer, försäkrings- och finansbolag, som anger förutsättningar för dessa branscher.

Bolaget kombinerar lång erfarenhet av affärsutveckling och strategiarbete med kompetens inom dagligvaruhandel, livsmedelsindustri, energi och lantbruk. Macklean hjälper organisationer att förenkla och förtydliga vad de behöver för att nå framgång i dag och hur de säkerställer förutsättningarna att fortsätta vara framgångsrika även imorgon.

Läs mer om Macklean och ladda ner Macklean Insikter, en tidskrift som ska väcka intresse och diskussion i strategiska frågor, på www.macklean.se