Utvecklingen av regelverken görs tillsammans med intressenterna; primärproducenter, dagligvaruhandel, grossister, konsumenter och experter. Kriterierna i regelverken beskriver hur en trygg och hållbar produktion av livsmedel och blommor ska gå till.

Idag är nästan 4 000 företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland certifierade enligt IP-standarden, vilket gör dem till trygga, leverantörer med hög trovärdighet. För många företag är certifiering enligt en oberoende tredjepartsstandard en stark konkurrensfördel och i vissa fall ett krav för att kunna exportera sina produkter.

Unik Ursprungsmärkning
Kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill får användas för mat och blommor som producerats i Sverige och är certifierad enligt den högre nivån i IP-standarden, IP Sigill. Det innebär extra åtaganden i produktionen när det gäller livsmedelssäkerhet, miljöansvar och djuromsorg.

Offentlig Upphandling
Ett IP-certifikat är ett kvitto på att verksamheten uppfyller högt ställda krav på livsmedelssäkerhet, miljöansvar och djuromsorg. Vid offentlig upphandling är certifikatet ett trovärdigt verifikat på att de krav som ställts i upphandlingen uppfylls.