Delegationen träffade på mötet i juni Maria Cedersmyg från Jordbruksverket. Hon berättade om sjukdomens framfart i världen och hur den trycker på Europa österifrån och även resulterat i flera utbrott inte bara i de östligaste delarna av EU. Den troligaste introduktionen i Sverige är att någon slarvar med matrester som innehåller smittan. Charkprodukter från områden med sjukdomen kan innehålla virus under lång tid och kastas det i naturen kan vildsvin komma åt det. En jägare som jagat vildsvin utomlands och ovetande fått virussmittat blod på t.ex. skorna är också en tänkbar spridare av smittan.

Om smittan skulle spridas till den svenska vildsvinspopulationen är det oerhört viktigt att snabbt hitta kadaver så att området kan spärras av för att inte smittan ska spridas. Här kan ni entreprenörer och era anställda spela en viktig roll genom att vara uppmärksamma på eventuella vildsvinskadaver i naturen. Den som hittar ett dött vildsvin bör kontakta Statens veterinärmedicinska Anstalt (SVA) som sköter sjukdomsövervakning bland vilt. Det finns ett särskilt rapporteringsformulär som ska användas: https://rapporteravilt.sva.se/

Bekämpningen av smittan kommer att ske genom att områden spärras av med stängsel för att undvika att vildsvin från det smittade området kommer i kontakt med friska vildsvin. Exakt vilka begränsningar som kommer att råda i området kommer att bestämmas från fall till fall då detaljer kan variera. Som grundregel kan vi räkna med att verksamheter inom jord och skogsbruk kommer att påverkas kraftigt. Under första halvåret från ett utbrott (preliminärt) kommer troligen inga aktivitet att kunna genomföras, t.ex. skogsavverkning, plantering eller jordbruk. Ersättningssystem finns för de som omfattas av direkta myndighetsbeslut men hur entreprenörer kommer att hanteras är oklart. Om inte annat så av den anledningen är det viktigt att hitta ”första döda vildsvinet” så att det avspärrade området kan hållas så litet som möjligt. Vid ASF-utbrottet bland vildsvin i Belgien blev det avspärrade området ungefär 60 000ha stort.