Välkommen till LRF Entreprenad, Anders!

- Tack, det ska bli intressant att lära känna delegationen och de verksamheter som ryms inom de olika medlemskårerna.

Du har en gedigen bakgrund inom LRF, berätta!

- Jag började 2007 som ombudsman på personalsamarbetet mellan LRF Sörmland, Östergötland och Örebro. Sedan 2012 har jag jobbat med frågor kring LRFs krisberedskap, omsorgsarbete, kommungrupper och arbetsmiljöfrågor på huvudkontoret i Stockholm. Nu senast hade jag ett föräldraledighetsvikariat på LRF Mjölk som innebar lite mer näringspolitiskt arbete än min gamla tjänst.

Krissamordnare och ny på denna tjänst. Har du hunnit sätta dig in i din nya tjänst?

- Ja, det stämmer att jag har kvar en del av min tjänst som ansvarig för krisberedskapsfrågor gentemot LRFs medlemmar. Jag kan väl säga att introduktionen blir lite lidande när jag på samma gång ska hålla ihop LRFs arbete kopplat till covid-19 men så snart den situationen normaliserats ska jag kunna engagera mig helhjärtat i entreprenadfrågorna.

Vad har du för erfarenhet av entreprenadverksamheten?

- Inte så mycket egentligen. Däremot körde jag både traktor och traktorgrävare som ung och jobbade efter jordbruksgymnasium med praktiskt lantbruk under 15 år innan jag hamnade på olika kontorsstolar för att jobba med lantbruksfrågor från den sidan.

Vilken är den viktigaste frågan på kort och lång sikt?

- Delegationen har pekat ut frågor kring brottslighet och framkomlighet för medlemmarnas olika fordon som viktiga. De som sysslar med entreprenadverksamhet är i de flesta fall småföretagare precis som resten av LRFs medlemskår, så småföretagarfrågor och kanske specifikt kring att driva företag på landsbygden kommer säkert också att vara viktiga.