Under vårvintern har flera möten genomförts med anledning av EU-arbetet med Farm to Fork (ungefär EU:s livsmedelsstrategi) där bl.a. frågor kring användning av bekämpningsmedel berörs. Inför ettårsdagen för Farm to Fork skickade CEETTAR, tillsammans med ett stort antal andra organisationer, brev till EU-kommissionen med stark kritik om hur oklart det fortfarande är om innehållet och vad följderna kommer att bli för lantbruk och entreprenörer. De tre huvudbudskapen i brevet är:

* Innehållet ska grundas i vetenskap, inte ideologi och politisk övertygelse hos de som bestämmer

* Dags att lyfta konkreta verktyg och teknik som gör att de berörda kan bli mer entusiastiska för att bli delaktiga i det politiska projektet

* Det måste vara samma miljökrav för det som importeras till EU som produktionen här uppfyller

Även EU:s skogsstrategi har funnits på agendan, vilket beskrevs i det förra nyhetsbrevet.

Det har varit en del diskussion kring vilka krav som gäller vid offentlig upphandling. Vissa länder tycks ha hårdare krav och mer nationell styrning än i Sverige. Som entreprenör finns för- och nackdelar med båda alternativen. Det viktigaste är ändå att upphandlingar behöver vara långa för att kunna ge underlag för nyinvesteringar i maskiner och det tycks vara ett problem över hela EU med allt för korta kontraktstider.