I den ser man att framtidstron inom de gröna näringarna idag är starkare än på mycket länge, men den upplevda lönsamheten och viljan att investera skiljer sig beroende på vilken verksamhet man bedriver.

Verksamheter med högre förädlingsgrad och större närhet till slutkunden uppvisar generellt högre framtidstro, till exempel entreprenadverksamhet, livsmedelsförädling, turism och trädgårdsodling.

3 av 4 entreprenörer har god lönsamhet

Bland de medlemmar som bedriver entreprenadverksamhet tycker 74 procent att lönsamheten är ganska eller mycket god. Och nästan en av fyra planerar att göra investeringar i sin verksamhet. Att entreprenad är en tillväxtbransch syns i det faktum att omsättningen växer år för år. För de gröna näringarnas entreprenad på gårdsnivå har den vuxit med 1 miljard på tre år och landade 2016 på ca 9 miljarder. Ser vi till hela entreprenadbranschen låg omsättningen samma år på över 530 miljarder, så potentialen är närmast obegränsad!

Samverkan skapar bättre villkor

Men givetvis finns hinder. Regler som krånglar till det, snåriga offentliga upphandlingar, brist på kapital, kompetens inom affärsmannaskap för att bara nämna några. Det är här LRF Entreprenad fyller en viktig funktion. Genom samverkan ska vi skapa bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag så de kan fortsätta expandera och skapa arbetstillfällen och framtidstro i hela landet!

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten.