Förslaget, som ligger i linje med det förslag som LRF har skickat in tillsammans med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), undertecknades av Mikael Bäckström, som är ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse och ordförande för LRF Entreprenad.

- Många av LRFs medlemmar bor och bedriver sin verksamhet längs med en enskild väg. Våra entreprenörer färdas dagligen och utför arbete på det enskilda vägnätet. Det finns stora behov av resurser till underhåll av landsbygdens vägar. Det kan handla om allt ifrån att renovera broar till att bekosta snöröjning framöver. Därför är jag väldigt glad att Trafikverket har tagit till sig vårt förslag, säger Mikael Bäckström.

Vill du också vara en del i landsbygdsutvecklingen - var medlem i LR'F.

Vart fjärde år uppdateras Sveriges nationella plan för transportsystemet, som brukar sträcka sig 12 år i framtiden. Just nu pågår arbetet med en ny plan som ska börja gälla 2022. Den nationella planen innehåller investeringar och underhåll i Sveriges infrastruktur och den påverkar hur mycket pengar som läggs på exempelvis enskilda vägar. Även om Trafikverket gör underlaget så är det riksdagen som tar beslut om resurserna och regeringen som ger direktiv om prioriteringar. Varje län tar även fram sina egna planer.

- Vi har fått bekräftat från Trafikverket att de har lyssnat på vårt förslag, vilket är väldigt positivt. Men för att förslaget ska bli verklighet måste även regeringen och riksdagen ställa sig bakom denna prioritering. Detta är med andra ord en fråga som vi får jobba vidare med, säger Cecilia Reje, näringspolitisk expert, infrastruktur.