Rebecca Källström, enhetschef Företagande & Analys på LRF, berättade att

• Vi har redan fått sju ansökningar till den utannonserade tjänsten. Sista ansökningsdag är 5 april 2018.

• Lennart Nilsson och Bernt Hermansson presenterar arbetet med LRF Entreprenad på LRFs Riksförbundsråd 4-5 april

• Samverkan kring stöldskydd har inletts mellan LRF Entreprenad och Maskinentreprenörerna. Ansvarig tjänsteman på LRF är Anders Johannesson.

• LRF har tagit fram en trycksak; Grön Entreprenör. I den finns ett kapitel om Entreprenadbranschen. Trycksaken finns att laddas ner här 

Följande datum

LRF Entreprenaddelegations möten fastställdes
18 juni kl. 9.30-15.00 i Stockholm
16 oktober kl. 9.30-15.00 i Stockholm
26 november kl. 9.30-15.00 i Stockholm

Delegationen fick presenterat och diskuterade GDPR

EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen börjar gälla direkt som lag i alla medlemsstater och ersätter då personuppgiftslagen (PUL) här i Sverige från och med 25 maj 2018.
Namn, tid och plats på personnivå är känsliga uppgifter. Att denna info delas med andra är ej okej. Dessutom vet man ej hur den delade informationen används av den andra parten.

Avtal kommer att behövs både med den anställde samt med kunder, underleverantörer, samarbetspartners, maskinleverantörer med flera.

Carl von der Esch, LRF Förbundsjurist, informerade om att GDPR har kommit till för att i första hand reglera sådana företag som specialiserar sig på att samla in data, bearbetar den och sedan sälja den (så kallad ”Automatiserad profilering”) – inte små företag så som exempelvis skogsentreprenörer i Sverige.

Carl konstaterar att i princip allt är en ”personuppgift” så hart när omöjligt att följa GDPR. Den enskilde näringsidkaren måste bedöma vilken ambitionsnivå man ska lägga sig på, det viktiga i ett första skede är att visa att man gör något.

Tre saker att tänka på: Information (till till exempel kunder om varför man samlar in uppgifter), Säkerhet (IT), Dokumentation (av register etc)

Att samla in uppgifter är inte olagligt, så länge de är berättigat och det är det om man driver företag och har en kundrelation eller anställda vars uppgifter man behöver för att fullfölja avtal.

Ett annat generellt tips är att undvika ”samtycke” och istället använda ”fullgöra ett avtal” eller ”berättigade intresse” för att motivera att man hanterar personuppgifter. Att den 4-procentiga omsättningsboten, som kan utdömas, skulle straffa ”vanliga” företag som inte gjort mindre fel är knappast troligt.

LRF Entreprenads medlemmar beslutade att samtliga bör se över hur var och en kan informera sina medlemmar om GDPR, i syfte att göra dem tryggare i vad det innebär och vilka första steg de kan ta. Dessutom finns risk att många konsulter kommer vilka sälja dyra tjänster (som i många fall är onödiga) till företagare.

Digitalisering och Internet of Things (IoT) diskuterades

Filip Lundin, Macklean, berättade bland annat om IoT och det uppkopplade lantbruket/maskiner.

Fyra gemensamma nämnare är fram för allt kopplade till digitalisering av entreprenadbranschen:
1) tunga produktionsmaskiner, 2) drönare, 3) flyg samt 4) satelliter

Viktiga slutsatser om att IoT i framtiden kommer att vara: 1) ett datadrivet arbetssätt för nya affärsmöjligheter, 2) en möjlighet för driftsäker kommunikation (exempelvis uppkoppling och näringspolitisk påverkan), 3) skapar ett behov av att tydliggöra dataägarskapet, 4) Data = får ett värde.

Hur ska den enskilde få ut värdet från data som genereras från egen mark/maskin?

Se LRFs webbinarie om IoT

Kommunikation

Linda Segerblom, LRFs kommunikationschef, berättade bland annat om;

• Hur LRF jobbar med sin kommunikation; årsplan, veckoplan, planerade utspel och ad hoc.

• Inspel från LRF Entreprenad tas emot när verksamhetsplanen är mer detaljerad.

• Sofia Lindblad, på kommunikationsavdelningen, är kontaktperson för kommunikationsfrågor och delegerar i sin tur ut arbetsuppgifterna till enskilda medarbetare på kommunikationsavdelningen beroende på vilken kompetens som behövs i de olika frågorna samt arbetsbelastning.

• LRFs regionala kommunikatörerna är en bra möjlighet att få ut regionala/lokala utspel.

• LRF Häst är den branschavdelning som arbetar mest systematiskt med sin hemsida som informationskanal. Deltagarna uppmanas att titta och inspireras här 

• Digitala nyhetsbrev som är branschspecifika som skickas ut 4 gånger per år är en nyhet som snart lanseras.

• Mötet diskuterade vikten av att kommunikationen från LRF Entreprenad ej ska uppfattas som att den skickas direkt till de enskilda medlemmarna i de olika intresseföreningarna, förbi de enskilda medlemsorganisationerna, utan att det är de enskilda medlemsorganisationerna som hanterar kommunikationen med sina respektive medlemmar. För att samordna kommunikationen från delegationens möten skrivs efter varje möte ett ”Kort från…” som respektive intresseorganisation har som uppgift att sprida i sina egna informationskanaler samt som läggs ut på LRF Entreprenads web-sida

• Ett möte mellan LRFs kommunikationsavdelning samt de olika intresseorganisationernas kommunikatörer kommer att arrangeras innan sommaren.