Branschavdelningen består av LRF, Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagens Riksorganisation, Skogsentreprenörerna och Landsföreningen Sveriges Maskinstationer.

I delegationen finns två representanter från LRFs riksförbundsstyrelse och en representant vardera från organisations- och intressemedlemmarna.

Ordförande är Lennart Nilsson som också sitter i LRFs riksförbundsstyrelse och driver gården Storegård, utanför Harplinge i Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning och maskinstation.

Vice ordförande är Bernt Hermansson från Vindeln. Han driver ett kombinerat skogsmaskinsföretag och åkeri tillsammans med en kompanjon. Så här säger han om varför hans medlemsorganisation gick in i LRF Entreprenad:

– Vi har så många gemensamma nämnare med de andra entreprenadgrenarna i det gröna näringslivet. Här skapar vi en bra mötesplats och ett forum för samverkan inom frågor som gör nytta för Skogsentreprenörernas medlemmar.

LRF Entreprenad kommer att ta ett samlat grepp kring näringspolitiska frågor, juridik, offentlig upphandling, kompetensutveckling och även branschsamordning. En tjänsteman rekryteras för att jobba heltid med att samordna de olika organisationernas intressen och bevaka viktiga frågor. LRF Entreprenad och Maskinentreprenörerna har redan inlett samverkan kring stöldskydd.

Läs mer om LRF Entreprenad här.