Redan innan sommaren började riktlinjerna för att starta en ny branschavdelning, LRF Entreprenad, och på senaste styrelsemötet fastslogs det att LRF Entreprenad blir verklighet. 

Redan i dag är nästan hälften av jordbruksföretagen verksamma inom entreprenad, enligt Jordbruksverkets senaste statistik. Att LRF då gör en branschavdelning är helt naturligt, enligt LRFs vd Anders Källström.

Omsätter 12-13 miljarder på gårdsnivå

- Entreprenadsidan omsätter i dag 12-13 miljarder på gårdsnivå och fortsätter att växa. Det är en av de största näringsverksamheterna på gårdsnivå. Med denna utveckling är LRF med i sin tid, säger vd Anders Källström.

LRF Entreprenad kommer bildas av LRF, Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagens Riksorganisation,  Skogsentreprenörerna samt Landsföreningen Sveriges Maskinstationer.

Synliggör landsbygdens ekonomi

Delegationen består av två representanter från LRFs riksförbundsstyrelse samt en representant vardera från organisations- och intressemedlemmarna.

- Med LRF Entreprenad tar vi ett samlat grepp kring näringspolitiska frågor, juridik, offentlig upphandling, kompetensutveckling och även branschsamordning. Vi synliggör ekonomin på landsbygden helt enkelt, säger Anders Källström