Den 18 juni träffades LRF Entreprenad för ett delegationsmöte.

Här är några av punkterna som togs upp:

Representation på Borgeby

LRF Entreprenad kommer synas med flyer i LRF Skånes monter på Borgeby 26-27 juni. De som representerar intresseorganisationerna på plats får gärna gå förbi montern!

Leveransvillkor maskiner

Anders Drottja, krisberedskaps- och arbetsmiljöansvarig på LRF, beskrev avtalet LRF har avseende leveransvillkor och reklamationsråd för maskiner.

LRFs digitaliseringsstrategi

Christian Nordenskiöld, analytiker på LRF, var på plats för att beskriva arbetet att ta fram en digitaliseringsstrategi som ska främja LRFs medlemsnära arbete med digitalisering. Han pratade om att företagaren behöver ett affärsstrategiskt perspektiv på digitaliseringen. Med hjälp av digitaliseringen tenderar värdekedjor att brytas upp och bli kortare. Kontakten med kunden är det viktiga.

Arbete vid väg, erfarenhetsutbyte

Skogsentreprenörerna (SE) har initierat en diskussion om hur deras medlemsföretag ska förhålla sig när de arbetar vid allmän väg. Det är Trafikverkets regler kring arbete ”på” och ”vid” väg som gäller. Men viktigt att företagarna har kunskap och vet vad som gäller.

Brott mot lantbrukare

Anders Johannesson, LRFs expert på företagarvillkor berättade om den Landja-undersökning om brott mot lantbrukare som LRF genomfört våren 2018.
Resultaten visade att fyra av tio lantbrukare har själva blivit utsatta för brott de senaste två åren. De pratade om en ny lag kring bevakningskameror som underlättar kamerabevakning av gårdar och skogsmaskiner.

Några andra punkter som togs upp var arbete vid bränder och ekonomiska föreningar i offentlig upphandling.

Här kan du läsa rapporten från delegationsmötet.