Inte oväntat var det bara LRF som nämnde de enskilda vägarna och vikten av att öka bidragen till dem, inte minst då det finns ett stort behov att rusta broar på det enskilda vägnätet. 91% av lantbrukarna använder det enskilda vägnätet i sin dagliga verksamhet så att det är välfinansierat är jätteviktigt.

Även läns- och riksvägarna är viktiga för att på ett effektivt och säkert sätt transportera produkter till och från jord- och skogsbruket. Att de vägarna under lång tid underfinansierats vad gäller underhållspengar lyftes också som ett stort problem framåt.

LRF ser en stor risk att pengar till underhåll av vägarna riskerar att försvinna till höghastighetsjärnvägen som planeras och tycker därför att pengar till underhåll och järnvägsbygge inte ska ligga i samma budget.