Sjukvård för utländsk arbetskraft

En del av LRF Entreprenads medlemsföretag har problem med handläggningstider hos försäkringskassan för sina säsongsanställda. Handläggningstiden för att de säsongsanställda ska få fri sjukvård i Sverige, precis som alla andra som jobbar i Sverige, kan i vissa fall överstig 1 år. Försäkringskassan har anställt mer personal för att komma tillrätta med problemet. Verksamhetsansvarige återkommer i frågan och ska försök jobba tillsammans med LRF Trädgård i frågan då deras medlemmar har samma problem.

Skatteinformation från LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co)

LRF bedriver sina skattefrågor genom LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co) som har tre experter. De skatteområden som LRF driver är inkomstskatt, socialavgifter samt moms. 

Katarina Bartels från LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co) informerade även om LRF:s sex förenklingsförslag för Sveriges största grupp av företagare samt sex förenklingsförslag vid ägar- och generationsskiften för småföretagare.

Dessutom passade Katarina Bartels på att informera om kravet på personalliggare i byggbranschen.

Godstransporter

Efter att flera medlemmar inom LRF Entreprenads intresseorganisationer undrat vad som gäller vid transport av andras varor med lantbrukstraktor och släp fick vi information från Transportstyrelsen. Läs mer i rapporten.

Verksamhetsplan 2019

Den 13 november hade Verksamhetsansvarige samt ordförande och vise ordförande ett telefonmöte för att klargöra vad som ska göras inom LRF Entreprenad. Under detta möte fastslogs att de viktigaste som ska göras framöver är en mötesserie där LRF Entreprenad åker runt i Sverige och möter entreprenadföretagen. Detta för att lyfta möjligheter med Entreprenad samt att tillsammans med entreprenörerna komma fram till vad som behöver förändras för att det ska bli lättare att driva entreprenadföretag.

Även en benchmarking ska genomföras för att ta fram framgångsnycklar. Detta kommer att göras genom att 7–10 företag inom varje intresseorganisation, som anses vara framgångsrika både ledarskapsmässigt och ekonomiskt, kartläggs. Dessa framgångsnycklar kommer sedan att kommuniceras ut till medlemsföretagen.

Läs hela rapporten från delegationsmötet här