I ett pressmeddelande skriver Regeringen: Arbetsmaskiner, till exempel traktorer, grävmaskiner och truckar, står för ungefär sex procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen har ökat sedan 1990. Men det saknas i dag kunskap om vissa arbetsmaskiner i Sverige, som vilken typ av motorer de har, var de kommer ifrån och hur de används. Transportstyrelsen får därför i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utvidga registreringsplikten för vissa arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter till styrning, kontroll och uppföljning av bland annat arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

LRF Entreprenad har varit med på en workshop som Transportstyrelsen anordnat som en start av uppdraget. Det var väldigt bra diskussioner och ett bra tillfälle att få förklara våra synpunkter. Budskapet från LRF Entreprenad var att utökad registrering medför utökad administration, något som helt säkert kommer att innebära kostnader för alla som äger maskinerna. Oklart var också huruvida kraven skulle gälla retroaktivt, vilket vi menade skulle vara helt orimligt. Ett argument som framfördes för att utöka registreringskraven var att det skulle kunna underlätta polisens och tullens arbete med att förhindra att stöldgods förs ut ur landet. LRF Entreprenad menar att det redan förs ut så mycket stöldgods, bl.a. bilar, som är registrerade att det nog inte är mer administrativa kostnader för laglydiga företagare som är lösningen på det problemet.

Gruppen som träffades kommer att bjudas in till fler möten med Transportstyrelsen, vilket är mycket positivt att de vill få input från berörda.