Varför väntetid till slakt på vissa slakterier?

Vilken väntetid som förekommer för att få lämna oplanerad slakt varierar mellan de olika slakterierna. Om du har kontrakt med ett slakteri, har du som regel även tillgång till deras anmälningssystem och kan då planera i god tid när dina djur ska hämtas till slakt för att slippa upplevd kö. Planerad slakt hämtas som regel plus/minus en vecka.

Vad bör jag tänka på som nötköttsleverantör?

På den svenska nötköttsmarknaden har vi senaste året gått från en bristsituation på svenskt nötkött till en mer balanserad marknad. Fortfarande är det brist på enskilda  styckningsdetaljer och överskott på andra, men den totala bilden är balanserad.

Aktuell marknadssituation gör att det är betydligt svårare att inte långsiktigt planera sin verksamhet och slakt.
För att ha bra slaktplanering rekommenderas, som marknaden ser ut nu, att fokusera på långsiktigt samarbete med ett eller fåtal slakteri. I en marknadsstyrd produktion, där planering av djuren sker utifrån handelns och konsumenternas efterfrågan, är det extra viktigt att alla delar i värdekedjan samarbetar. Med långsiktigt samarbete och dialog, om hur exempelvis marknaden utvecklar sig eller efterfrågan på specifika
koncept såsom ekologiskt, är det betydligt enklare för både slakteri och dig som djurproducent att planera produktion och leveranser.

Om du går i tankar att bygga ut din verksamhet ytterligare, är ett tips att även göra detta i samråd med ditt/dina slakteri, så att utvecklingen blir i linje med det marknaden på sikt efterfrågar.

Är inte detta en stor risk för djuromsorgsproblem i aktuellt marknadsläge?

Nej, slakterierna försöker alltid prioritera så att enstaka akuta djuromsorgsproblem går före i kösystemen, till exempel vid spentramp eller liknande. Det prioriteras för att säkerställa att inte onödigt lidande på enskilda djur ska ske.

Vad gör branschen för att förändra aktuellt läge?

Tillsammans behöver vi fortsätta marknadsföra och kommunicera mervärdena med det svenska nötköttet. Detta är inte en parts ansvar, utan allas. Vi kan alla göra skillnad genom att förmedla vår kunskap om svensk nötproduktion vidare och aldrig ge upp att kommunicera att de svenska korna har en viktig betydelse i kretsloppet vid produktion av mat. Gott och miljösmart. Behöver du stöd och fakta i din dialog med
vänner, familj eller andra i ditt nätverk, besök gärna lrf.se, svensktkott.se eller kottforetagen.se för mer information. Svensk kött har även tagit fram en faktafolder
om just Nötkött & klimat som du kan beställa hem gratis .
Tillsammans är vi starkare och att tillsammans driva den fortsatta dialogen att svenskt nötkött är avgörande för framtiden.