Träff 1: Försäljning och distribution

Hur du säljer ditt kött och distribuerar det. Vi visar på olika affärsmodeller och kanaler för direktförsäljning. Vi tittar på hur kött säljs idag, och av vem. Säljer bonden direkt eller säljer man via en grossist? För att lära måste vi se hur utvecklingen sett ut hittills. Hur kan du som köttproducent skapa tillväxt med marknadsföring och försäljning?

Träff 2: Trender och varumärkesbyggande

Denna träffen fördjupar vi oss viktiga konsument/restaurang trender. Vi ser på olika sätt att bygga ditt varumärke och profilera företaget. Vad gör dig unik, och får din kund att förstå det?

Träff 3: Ekonomi och affärsidé

Den sista träffen skall vi räkna på din affärsidé och ditt företag. Vi gör en budget och kalkyler. Hur räknar du ut försäljningspriset på ditt kött? För nu ska vi skapa hållbara affärer.

Läs mer om datum och anmälan i denna pdf