NAB - Svensk Köttrasavel i samverkan har tagit fram en ny skrift för dig som vill börja med köttrasavel. Ladda ner den här.

Vill du ha en tryckt version, mejla eva@kullenlimousin.se