Vad har varit det bästa med projektet?

- Kontakten med lantbrukarna och de diskussioner som uppkommit. Men också möjligheten att jobba över fler kompetenser och få möjlighet att sprida dem över landet. Vi har ju exempelvis inte växtodlingsrådgivare överallt i landet. 

Vilka resultat har projektet gett?

- Fler lantbrukare har fått mer driv och styrning på sin produktion och rådgivare som har fått verktyg att stötta dem i det.

Vilket är dina bästa tips till nötköttsföretagare?

- Mät, väg, följ upp. Allt för många har ingen styrning och koll. Många har koll på delar men inte på helheten. Få vet exempelvis hur mycket foder som går åt och betydelsen av kvaliteten på fodret. Använd dig av bollplank regelbundet, minst en gång per år, för att följa upp och sätta nya strategier.

LÄS MER: 7 tecken på att det går bra nu