Flera hundra grisföretagare och andra aktiva i grisbranschen samlas onsdag den 22 november 2017 på Elmia kongresshall i Jönköping för att delta i den för sjunde i ordningen återkommande Grisföretagardagen. Grisföretagardagens syfte är att inspirera och förmedla kunskap samt möjliggöra möten och samtal, som ytterst bidrar till att stärka svensk grisproduktions lönsamhet och konkurrenskraft.

Tematär ”Nu bygger vi för framtiden!”. Representanter från branschen ger sin bild av hur vi bygger och skapar framtidens grisproduktion. Dessutom arrangeras parallella seminarier efter dina önskemål. Föreläsningarna är indelade i olika spår och vänder sig till både företagare och djurskötare.

Läs mer här