För att på ett positivt sätt uppmärksamma affärsmöjligheterna i nötköttsproduktion vädjar vi även detta år till varje regionförbund om hjälp att utse "Årets Nötköttsföretag" i varje län.

5 kriterier för att få utmärkelsen

1. Att företagaren är under 40 år.
2. Att företaget på något sätt arbetar med mål och uppföljning av produktionen, till exempel tillväxt, avvanda kalvar/ko eller mått på djurhälsa.
3. Att företaget med tydligt lönsamhetsfokus utnyttjar gårdens resurser på ett optimalt sätt för nötköttsproduktion.
4. Att företaget bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen. nationellt eller regionalt (t ex arbete i klubb, ta emot studiebesök eller annan form av marknadsföring).
5. En "uppvisningsbar" gård.

Senast 1 juni vill vi ha in nomineringarna på nomineringsblanketten!
Vi ser gärna att nomineringen görs i samverkan med länets köttklubb (distriktsförening inom SNP) och andra berörda aktörer i trakten. Namn och adresser till styrelserna för köttklubbarna finns på SNP:s hemsida www.notkottsproducenter.se.